Rezultaty

Pierwszy Rezultat

WSPÓŁPROJEKTOWANY PROGRAM SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Raport na temat potrzeb seniorów, potrzeb profesjonalistów i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania e-narzędzi do partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów na podstawie wspólnie zaprojektowanych sesji.

Trzeci Wynik

Działania Pilotażowe

Opracowanie zestawu działań promujących umiejętności cyfrowe, aktywne starzenie się, uczestnictwo w życiu społecznym i obywatelskim oraz zasady zrównoważonego rozwoju środowiskowego wśród seniorów, które można zrealizować za pomocą e-narzędzia.

Czwarty Wynik

ROZWÓJ E-NARZĘDZI

Opracowanie poręcznego i użytecznego e-narzędzia, dostosowanego do kilku poziomów umiejętności cyfrowych seniorów.