2. rezultat
ROZWÓJ SZKOLEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Moduł 2: Sprzęt I Oprogramowanie: Czym Jest Internet I Jak Z Niego Korzystać

Cele

  • Pomoc trenerom dorosłych uczących się, aby wiedzieli, jak uruchomić komputer, podstawowe urządzenia i jak z nich korzystać.
  • Pomoc trenerom dorosłych uczniów w zapoznaniu się z podstawowym oprogramowaniem zarówno w komputerach, jak i smartfonach.
  • Pomoc trenerom dorosłych uczniów w tworzeniu dokumentów Word i PDF.

Efekty kształcenia

Uczestnicy znają różne części komputerów: laptop i komputer stacjonarny.

Uczestnicy wiedzą, co to jest oprogramowanie i główne aplikacje/funkcjonalności mobilne.

Uczestnicy wiedzą, jak korzystać z aparatu i robić zdjęcia

Uczestnicy wiedzą, jak utworzyć dokument Word i PDF

Kontekst teoretyczny

Moduł Działania