2ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Ενοτητα 2: Περιφερειακα Και Λογισμικο: Τι Βρισκεται Στο Ιντερνετ Και Πως Μπορουμε Να Το Χρησιμοποιησουμε

Στόχοι

Η ενότητα στοχεύει:      

  • Στη βοήθεια των εκπαιδευτών οι οποίοι είναι εκπαιδευτές ενηλίκων να γνωρίζουν πως να ενεργοποιήσουν έναν υπολογιστή και τις συσκευές που τον απαρτίζουν αλλά και πως να τις χρησιμοποιούν.
  • Στη βοήθεια των εκπαιδευτών ενηλίκων εκπαιδευομένων να γνωρίζουν κάποια βασικά λογισμικά υπολογιστών και smartphone.
  • Στη βοήθεια των εκπαιδευτών ενηλίκων να δημιουργήσουν έγγραφα με τη μορφή word και pdf

Αποτελέσματα εκμάθησης

  • Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα περιφερειακά συστήματα των υπολογιστών: φορητοί και κλασσικοί υπολογιστές.
  • Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τι είναι ένα λογισμικό και ποιες είναι οι κύριες εφαρμογές/λειτουργικότητες κινητών τηλεφώνων.
  • Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη κάμερα και πως να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες που βγάζουν.
  • Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς να δημιουργούν έγγραφα word και pdf

Θεωρητικό υπόβαθρο

Δραστηριότητες ενότητας