Αποτελέσματα του έργου

1ο αποτέλεσμα

ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΎΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες των ηλικιωμένων, τις ανάγκες των επαγγελματιών και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των ηλικιωμένων με βάση συνδιαμορφωμένες συνεδρίες.

3ο αποτέλεσμα

Πιλοτικές δράσεις

Ανάπτυξη ενός συνόλου δραστηριοτήτων για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ενεργού γήρανσης, της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής και των αρχών της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στους ηλικιωμένους, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου.

4ο αποτέλεσμα

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ

Ανάπτυξη ενός εύχρηστου και χρήσιμου ηλεκτρονικού εργαλείου, προσαρμοσμένο σε διάφορα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων.