Проектни резултати

1ви резултат

СЪВМЕСТНО СЪЗДАДЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Доклад за нуждите на възрастните хора, на професионалистите и най-добрите практики относно използването на онлайн инструменти за социално и гражданско участие на въз основа на съвместно проектирани сесии.

2ри резултат

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Обучителен курс за социално участие на възрастни хора и дигитални умения за професионалисти, работещи с възрастни хора.

3ти резултат

ПИЛОТНИ ДЕЙНОСТИ
Разработване на набор от дейности за насърчаване на дигитални умения, благополучно остаряване, социално и гражданско участие и принципи за екологична устойчивост при възрастните хора, които могат да се извършват чрез онлайн инструмент.

4ти резултат

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТ
Разработване на удобен и полезен онлайн инструмент, адаптивен към няколко нива на дигитални умения на възрастните хора.