Изграждане на компетентности
за насърчаване на благополучното
остаряване чрез инструмент за
социално участие
e-tool

Относно

Европейският проект e-Active се фокусира върху образованието
на възрастни. Той има за цел да подобри благополучното старяване и социалното участие на възрастните хора чрез обучителни дейности с помощта на онлайн инструмент. Освен това той разглежда приоритета за справяне с дигиталната трансформация чрез развитие на дигитална готовност, устойчивост и капацитет.

Целеви
групи

Хора в напреднала възраст

Професионалисти,
работещи с възрастни хора

Цели

Разработването на онлайн инструмента eActive с обучителни дейности ще насърчи социалното участие и здравословното и благополучно остаряване на възрастните хора.

Дейности

e-Active дейностите включват:
 
- Разработване на съвместно създаден курс за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора, въз основа на информацията, предоставена от посочените целеви групи (процес, базиран на нуждите на потребителите), за насърчаване на социалното участие и мотивиране на възрастните хора да използват нови технологии.
 
- Разработване на доклад за нуждите на възрастните хора и съвместно създаден учебен план за съдържанието на обучението.
 
- Създаване на набор от дейности, в които възрастните хора могат да се включат с помощта на онлайн инструмент, който насърчава дигиталната грамотност, благополучното остаряване, социалното и гражданското участие и принципите за екологична устойчивост.
 
- Създаване наонлайн инструмент за насърчаване на благополучно остаряване като основен инструмент за професионалисти и възрастни хора.

Последни новини