Wzmacnianie kompetencji w
celu promowania aktywnego
starzenia się za pośrednictwem
narzędzia partycypacji
społecznej
e-tool

Projekt

Europejski projekt e-Active koncentruje się na edukacji dorosłych. Ma na celu poprawę aktywności osób starszych i ich udziału w życiu społecznym poprzez działania dydaktyczne z wykorzystaniem e-narzędzia. Ponadto odnosi się do priorytetu, jakim jest rozwiązanie problemu transformacji cyfrowej poprzez rozwój gotowości cyfrowej, odporności i potencjału”.

Grupa
Docelowa

Seniorzy

Profesjonaliści
pracujący z seniorami

Cele

Rozwój e-narzędzia eActive wraz z działaniami edukacyjnymi będzie promował uczestnictwo społeczne oraz zdrowe i aktywne starzenie się seniorów.

Zajęcia

Zajęcia eActive zawierają:
 
- Opracowanie współtworzonego szkolenia dla profesjonalistów pracujących z seniorami w oparciu o informacje przekazane przez profesjonalistów i osoby starsze (proces oparty na potrzebach użytkowników) w celu promowania partycypacji społecznej i motywowania seniorów do korzystania z nowych technologii.
 
- Opracowanie raportu o potrzebach seniorów oraz współtworzenie programu nauczania treści szkoleniowych.
 
- Stworzenie zestawu działań, w które seniorzy mogą zaangażować się za pomocą e-narzędzia, który będzie zachęcał do rozwijania umiejętności cyfrowych, aktywnego starzenia się, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz zasad zrównoważonego rozwoju środowiska.
 
- Stworzenie e-narzędzia promującego aktywne starzenie się jako niezbędne narzędzie dla profesjonalistów i seniorów.

Najnowsze wiadomości