Partnerzy

Uniwersytet w Walencji Polibienestar

Walencja, Hiszpania

POLIBIENESTAR, Instytut Badawczy Polityki Opieki Społecznej, jest instytutem badawczym Uniwersytetu w Walencji. Jest dobrze znany na arenie międzynarodowej, a jego głównymi obszarami badawczymi są innowacje w technologiach społecznych, doradztwo techniczne i szkolenia w dziedzinie polityki społecznej.

Od dwudziestu lat prowadzi badania podstawowe i stosowane dotyczące ekonomicznych, społecznych, politycznych i technicznych aspektów zrównoważonego rozwoju systemów opieki społecznej. Doradza zarówno Administracji, jak i firmom prywatnym w zakresie planowania, projektowania i wdrażania opieki społecznej oraz zrównoważonych zasobów i polityk.

Pokolenia Stowarzyszeń

Sofia, Bułgaria

Stowarzyszenie GENERATIONS jest organizacją non-profit, działającą na rzecz osób w wieku 55+ poprzez budowanie mostów społecznych i wdrażanie praktyk międzypokoleniowych, różnorodnej tematyki związanej ze starzeniem się siły roboczej - opracowywanie i realizacja szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, m.in. zarządzanie różnorodnością, poprawianie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi. Staramy się wspomagać proces zarządzania różnicami w świetle zmian demograficznych.

Pracujemy nad promowaniem aktywnego i zdrowego starzenia się poprzez trening fizyczny dla słabych seniorów i osób starszych w domu, wykorzystując jako środek spersonalizowane usługi opieki domowej świadczone im przez przeszkolone osoby opiekujące się formalnie i nieformalnie.

Fundacja Parasol

Poznań, Polska

Parasol jest instytucją edukacyjną, która działa i działa głównie na rzecz osób starszych, ale także bezrobotnych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem Fundacji Parasol jest zapewnienie seniorom, bezrobotnym i młodzieży różnorodnych wyzwań i możliwości edukacyjnych oraz zachęcenie tych grup do udziału w projektach edukacyjnych sprzyjających rozwojowi osobistemu. Naszą główną działalnością jest nauczanie języków, prowadzimy kursy językowe (angielski, niemiecki) dla różnych grup uczniów.

Parasol organizuje wiele zajęć dla seniorów, od kursów językowych i ICT po warsztaty czytania książek, festiwale filmowe, piesze wycieczki i spotkania dyskusyjne, aby zaangażować jak największą liczbę seniorów i pomóc im być aktywnymi.

Social IT Software & Consulting

Trydent, Włochy

Social IT to włoskie MŚP zajmujące się wdrażaniem i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań ICT do zarządzania usługami opieki społecznej i zdrowotnej. Funkcjonalności naszych rozwiązań obejmują zarządzanie danymi klinicznymi i diagnostycznymi, a także zarządzanie personelem opiekuńczym od strony administracyjnej.

Naszą misją jest pomaganie naszym Klientom w uzyskaniu najwyższego poziomu efektywności i efektywności w procesie świadczenia opieki, proponując siebie jako wartościowego partnera w sektorze opieki zdrowotnej, dysponującego zintegrowanymi i najnowocześniejszymi rozwiązaniami IT. Social IT posiada młody i dynamiczny Obszar Badań i Innowacji, który stale rozwija wiedzę uczestnicząc w kilku projektach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (E+, H2020).

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości

Larisa, Grecja

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) to grecka organizacja non-profit, której celem jest promowanie innowacji i wzmacnianie ducha przedsiębiorczości. Założona w 2005 roku iED jest certyfikowanym wiodącym Centrum Doskonałości w zakresie przedsiębiorczości europejskiej i szybko rozwijającym się Centrum Innowacji Cyfrowych, zarejestrowanym jako członek katalogu DIH Komisji Europejskiej, który uznaje przedsiębiorczość za kluczowy czynnik przyszłości zrównoważonego rozwoju i spójności społeczeństw. Prowadzi badania i dostarcza innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój przedsiębiorczości i sprzyjające zatrudnieniu.

Instytut usług Ricovero i Assistenza agli Anziani

Treviso, Włochy

I.S.R.A.A. to włoska publiczna placówka opieki nad osobami starszymi z siedzibą w Treviso, której celem jest promowanie najwyższej jakości opieki i jakości życia osób starszych mieszkających w domach prywatnych, domach opieki, ośrodkach codziennej opieki lub inteligentnych obiektach cohousingowych. ISRAA wspiera środowiska przyjazne starzeniu i opiekunów osób starszych, dostarczając innowacyjną wiedzę i opiekę, aby jak najdłużej zachować niezależne życie. Instytut zapewnia także spersonalizowane doradztwo, szkolenia, wsparcie i ulgę emocjonalną nieformalnym opiekunom osób starszych cierpiących na demencję, dzięki dedykowanemu Specjalistycznemu Centrum ds. Demencji. Za pośrednictwem swojego Departamentu Innowacji i Rozwoju ISRAA opracowuje projekty finansowane przez UE, kraj i region, które często są wdrażane w ścisłej współpracy z gminą Treviso i lokalną Krajową Jednostką Zdrowia, a także wieloma innymi zainteresowanymi stronami.