2. rezultat
ROZWÓJ SZKOLEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Module 5: Jak Korzystać Z Podstawowych Usług Online

Cele

Moduł ma na celu:          

  • Pomoc w uruchomieniu i korzystaniu z usług bankowych
  • Pomoc w uruchomieniu i korzystaniu z administracji online
  • Pomoc w uruchomieniu i korzystaniu z aplikacji zdrowotnych

Efekty kształcenia

W tym module uczestnicy nauczą się:     

  • Jak korzystać z usług bankowych
  • Jak korzystać z administracji online
  • Jak korzystać z aplikacji zdrowotnych

Kontekst teoretyczny

Moduł Działania