2. rezultat
ROZWÓJ SZKOLEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Moduł 3 Jak Bezpiecznie Korzystać Z Internetu

Cele

Moduł ma na celu:

  • Pomóc trenerom dorosłych uczniów lepiej zrozumieć zagrożenia stojące przed użytkownikami Internetu, zwłaszcza przed osobami starszymi.
  • Trenerzy dowiedzą się, w jaki sposób osoby dorosłe mogą chronić się przed najczęstszymi zagrożeniami i bezpiecznie poruszać się po Internecie.
  • Przećwiczenie z trenerami działań, które sami mogą wykorzystać podczas rozpowszechniania tych treści wśród dorosłych uczniów.

Efekty kształcenia

Zwiększone kompetencje uczestniczących trenerów/faculitatorów w zakresie zrozumienia, jak bezpiecznie poruszać się po Internecie.

Trenerzy będą mogli wykorzystywać przećwiczone ćwiczenia do pracy z dorosłymi uczniami na ten temat.

Kontekst teoretyczny

Moduł Działania