2ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Ενότητα 3 Πώς Να Πλοηγείστε Με Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο

Στόχοι

Η ενότητα έχει τους παρακάτω στόχους :

  • Να βοηθήσει  τους εκπαιδευτές ενηλίκων να κατανοήσουν καλύτερα τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Διαδικτύου, ιδίως αυτές που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Τους εκπαιδευτές  να μάθουν πώς οι ενήλικες μπορούν να προστατευτούν από τις πιο συνηθισμένες απειλές και να πλοηγηθούν με ασφάλεια στο διαδίκτυο.
  • Να εξασκήσει  με τις  δραστηριότητες τους  εκπαιδευτές  που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι όταν μεταδίδουν αυτό το περιεχόμενο σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων εκπαιδευτών/εκπαιδευτών να κατανοούν πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις ασκηθείσες δραστηριότητες για να εργαστούν με ενήλικες εκπαιδευόμενους πάνω στο π.μ. θέμα.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Δραστηριότητες ενότητας