2. rezultat
ROZWÓJ SZKOLEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Moduł 1 Jak Zachęcić Seniorów Do Korzystania Z Technologii

Cele

Moduł ma na celu:

  • Pomóc trenerom dorosłych uczących się umiejętności cyfrowych w zrozumieniu rozwoju ostatnich lat w zakresie umiejętności cyfrowych i uczenia się osób starszych
  • Zrozumieć bariery w uczeniu się w tym kontekście, a także motywację do uczenia się w późniejszym życiu.
  • Pomóc dowiedzieć się, jak pokonywać bariery i poprawiać motywację.
  • Pomóc w zrozumieniu procesu uczenia się osób starszych w celu zdobycia umiejętności cyfrowych.
  • Pomóc dowiedzieć się, jak promować edukację cyfrową wśród osób starszych
  • Pokazać dydaktyczne przykłady nauczania seniorów korzystania z technologii
  • 7. Zwiększyć świadomość na temat międzypokoleniowych aspektów uczenia się

Rezultaty nauki

Poprawa kompetencji uczestniczących trenerów/facylitatorów w zrozumieniu i pokonywaniu problemów uczenia się umiejętności cyfrowych w starszym wieku.

Trenerzy będą w stanie motywować osoby starsze do nauki umiejętności cyfrowych i będą wiedzieć, jak najlepiej ćwiczyć, aby ułatwić im naukę.

Trenerzy będą świadomi i zdolni do zarządzania międzypokoleniowymi aspektami procesu szkoleniowego.

Kontekst teoretyczny

Moduł Działania