Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony https://e-active.eu/ oraz wszelkich treści i usług dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości („iED”). Witryna jest oferowana pod warunkiem akceptacji przez użytkownika bez modyfikacji wszystkich zasad i warunków zawartych w niniejszej Witrynie oraz wszelkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym między innymi Polityki prywatności eActive) i procedur, które mogą być okresowo publikowane w tej Witrynie przez konsorcjum projektu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny internetowej lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek usług.

Odwiedzający Stronę

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, eActive zbiera informacje nieosobowe, takie jakie zwykle udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem eActive w gromadzeniu informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający eActive korzystają z jej strony internetowej, a także rozpowszechnianie raportów z projektu.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witrynę eActive decydują się na interakcję z eActivet w sposób wymagający od eActive gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji, jakie zbiera iED (operator serwisu eActive) zależy od charakteru interakcji. Mówiąc dokładniej, prosimy odwiedzających, którzy rejestrują się na platformie, o podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail. eActive zbiera takie informacje wyłącznie na potrzeby projektu Kreatywna Europa. eActive nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im podjęcie określonych działań związanych ze stroną internetową.

Zagregowane statystyki

iED może zbierać statystyki dotyczące zachowań osób odwiedzających witrynę oraz w celu rozpowszechniania raportów na temat projektu. Jednakże iED nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację innych niż opisane poniżej.

Osoba składająca wniosek o ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Jeśli masz podejrzenia, że ​​Twoje dane osobowe nie są traktowane w sposób należyty lub doszło do naruszenia zasad opisanych powyżej, zdecydowanie zalecamy wysłanie wiadomości e-mail na adres projekty@ied.eu, zawierającej Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, oraz powód skargi dotyczącej naruszenia RODO.