Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση του δικτυακού τόπου https://e-active.eu/ και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού. Ο δικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (“iED”). Ο Ιστότοπος προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου του eActive) και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον Ιστότοπο από την κοινοπραξία του έργου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

Επισκέπτες της ιστοσελίδας

Όπως οι περισσότεροι διαχειριστές ιστότοπων, η eActive συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που οι διαδικτυακοί περιηγητές και οι διακομιστές συνήθως καθιστούν διαθέσιμες, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η γλωσσική προτίμηση, ο ιστότοπος παραπομπής, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος του επισκέπτη.

Συγκέντρωση πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες του ιστότοπου της eActive επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με την eActivet με τρόπους που απαιτούν από την eActive να συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει η iED (φορέας εκμετάλλευσης του δικτυακού τόπου eActive) εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να παρέχουν στοιχεία όπως Όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. eActive συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του έργου Δημιουργική Ευρώπη. eActive δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Το iED μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και για τη διάδοση αναφορών σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το iED δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Συμμόρφωση με το κανονισμό GDPR

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή ότι υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, τότε σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο projects@ied.eu με το Όνομα, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τον λόγο της καταγγελίας για παραβίαση του κανονισμού GDPR. otc alternatives to phentermine