Следните правила и условия уреждат цялото използване на уебсайта https://e-active.eu/ и цялото съдържание и услуги, достъпни на или чрез уебсайта. Уебсайтът е собственост и се управлява от Института за развитие на предприемачеството („iED“). Уебсайтът се предлага при условие, че приемате без промяна всички правила и условия,съдържащи се тук, и всички другиправила за работа, политики (включително, без ограничение, Политиката за поверителност на eActive) и процедури, които могатда бъдат публикувани от време на време на този Сайт от консорциума на проекта.

Моля, прочетете внимателно този документ, преди да получитедостъп или да използвате уебсайта. С достъпа до или използването на която и да е част от него, вие се съгласявате да се обвържете с правилата и условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички правила и условия, нямате право да влизате в уебсайта или да използвате каквито и да е услуги.

Посетители на уебсайта

Подобно на повечето оператори на уебсайтове, eActive събира нелична информация от типа, който уеб браузърите и сървърите обикновено предоставят, като например типа на браузъра, езиковите предпочитания, препращащия сайт и датата и часана всяка заявка на посетител. Целта на eActive при събирането на нелична информация е да разбере по-добре как посетителите използват неговия уебсайт, както и за докладване за разпространение на проекта.

Събиране на лична информация

Някои посетители на уебсайта на eActive избират да взаимодействат с eActivet по начини, които изискват събирането на лична информация. Количеството и видът информация, която iED (операторът на уебсайта eActive) събира, зависи от естеството на взаимодействието. По-конкретно, молим посетителите, които се регистрират в платформата, да предоставят подробности като име, имейл. eActive събира такава информация само за нуждите на проекта Творческа Европа. eActive не разкрива лична информация, различна от описаната по-долу. Посетителите винаги могат да откажат да предоставят лична информация, с уговорката, че това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани с уебсайта.

Обобщена статистика

iED може да събира статистически данни за поведението на посетителите на уебсайта и за разпространение на доклади за проекта. Въпреки това, iED не разкрива лична информация, различна от описаната по-долу.

Съвместимост с GDPR

Ако имате подозрение, че вашите лични данни не се третират по подходящ начин или има нарушение на условията, описани по-горе, ви съветваме да изпратите имейл до projects@ied.eu с вашето име, имейл, и причина за жалба за нарушение на GDPR.

adderall in stock near phoenix az