2-ри резултат
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Модул 5: Как Да Използваме Основни Онлайн Услуги

Цели

Целта на модула е:       

Помощ при стартиране и използване на банкови услуги

Помощ при стартиране и използване на онлайн администрация

Помощ при стартиране и използване на здравни приложения

Резултати от ученето

При този модул обучаемите ще научат:

Как да използват банкови услуги

Как да използват онлайн администрация

Как да използват здравни приложения

Теоретична основа

Дейности по модула