2-ри резултат
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Модул 4 : Как Да Комуникираме Онлайн

Цели

Модулът има за цел да:

Помогне на обучителите на възрастни обучаеми да обяснят на неспециалистите какво представляват социалните медии, как да ги използвате и как да създадете имейл акаунт.

Помогне на обучителите на възрастни обучаеми да покажат светлата страна на онлайн средствата за комуникация

Мотивира възрастните учащи да се възползват максимално от онлайн средствата за комуникация

Резултати от ученето

Участниците знаят как да създадат и имейл акаунт, да изпращат имейли и да проверяват своята имейл кутия.

Участниците се научават как да създадат профил във Facebook, да намерят приятели и да следват други потребители.

Участниците знаят как да използват WhatsApp.

Участниците могат да провеждат или да се присъединяват към zoom срещи

Теоретична основа

Дейности по модула