2ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Ενοτητα 4: Πως Να Επικοινωνεiτε Online

Στόχοι

Η ενότητα στοχεύει:                                                                       

  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων εκπαιδευομένων να εξηγήσουν με απλά λόγια τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς να τα χρησιμοποιούν και πώς να δημιουργούν έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να αναδείξουν τη θετική πλευρά των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας
  • Να θέσουν κίνητρο για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να δημιουργούν ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ελέγχουν τα εισερχόμενα μηνύματά τους.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να δημιουργούν ένα προφίλ στο Facebook, να βρίσκουν φίλους και να ακολουθούν άλλους χρήστες.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή WhatsApp.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ή να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις zoom.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Δραστηριότητες ενότητας